Veerkracht of broeksriem na corona?

Het is vijf na 12 om de stille en steeds minder stille Europese staatsgreep ten behoeve van de “financiële markten” een halt toe te roepen.

Om te beginnen met een klacht bij het Grondwettelijk Hof tegen de federale instemmingswet van het Next Generation EU – herstelplan.

Of willen we dat Europa haar crisis bezweert met nog meer sociale afbraak?

Wij roepen alle wakkere burgers op zich als tussenkomende partij bij deze zaak aan te sluiten. Dit kan eenvoudig door onderstaand formulier in te vullen.

Verzoekschrift aan het Grondwettelijk Hof

Deze tussenkomst brengt voor U geen enkele financiële kost mee. Uw steun is wel heel erg welkom. U kan ons steunen via GoFundMe of door een bedrag over te maken naar VZW De Creeser: BE57 0689 4047 4035. Met vermelding ‘Steun Klacht Herstelfonds’. Alvast bedankt!