Recht op Recht uit ons kot

  1. Een Europese parlementair initiatief voor het gebruiken van de subsidiariteitsrechten door de parlementen (ook de regionale in België) bij de EU tegen de 750 miljard euro schuld in het “EU Next Generation”-plan, waarvan ook België binnenkort een deel op zich neemt.
  2. Debat onder de bevolking opdat België zich terugtrekt uit het Europees begrotingspact dat nu sinds corona tijdelijk is opgeschorst, wegens in strijd met de nood aan publieke investeringen na corona.
  3. Stimuleren van  complementaire munten en monetaire financiering van burgers, diensten en lokale economie (“helikoptergeld”) 

Rond deze en gelijkaardige voorstellen worden op alle niveaus burgerinterpellaties voorbereid: lokaal, provinciaal, regionaal en federaal.

Zie: www.art39bis.be en https://rechtoprecht.eu/burgerinitiatieven/

Het comité bereidt voor 2021 grondwetgevende volksvergaderingen voor, na de stemming over dit plan en nadat België investeringsplannen heeft ingediend.