Verstuur de oproep aan de nationale en regionale parlementen

Stuur onderstaande oproep door naar zoveel mogelijk volksvertegenwoordigers en hou ons op de hoogte van het antwoord.

Parlementsleden Vlaams Parlement

Parlementsleden Kamer van volksvertegenwoordigers

Senatoren

Brussels Hoofdstedelijk Parlement

Oproep

De Europese Raad en het Europees Parlement besluiten binnenkort over de herinvoering van de begrotings-, schuld- en hervormingsnormen uit het Europees Stabiliteitspact.

Deze normen werden in 2020 door de pandemie buiten werking gesteld. Waardoor de lidstaten en de regio’s de maatregelen namen die zij nodig achten.

Volgens het voorstel van de EU-commissie komt er een hervorming van het Europees semester, het toezicht op de boeken van lidstaten en deelstaten.

Hierdoor moeten noodzakelijke investeringen van openbaar nut in klimaat, zorg, energie, gezondheid, openbaar vervoer, landbouw, water, wonen, voeding, infrastructuur,… door de lopende begroting worden gefinancierd. Terwijl die hun nut zullen bewijzen voor de komende generaties.

Militaire uitgaven zouden buiten de begroting mogen gezet worden.

De nationale parlementen ratificeerden in 2021 de eigen middelen van de EU. Hierdoor kon de EU commissie schulden aangaan voor coronaherstel. Die hebben de financiële markten bedient. Niet het algemeen belang van de meerderheid van de bevolking.

De kloof tussen arme en rijke regio’s vergroot.

Wij roepen de nationale en regionale parlementen op hun subsidiariteit in te roepen tegenover de herinvoering van het Stabiliteitspact.

De monetaire financiering door de centrale banken, de winstinflatie, de geopolitieke situatie en de oorlogen waar de EU bij betrokken is, de aan gang zijnde handelsoorlog,… ze storten miljoenen in armoede en privatiseren het gemeengoed van burgers, producenten, gemeenschappen, steden, gemeenten, regio’s en overheden. Terwijl klimaatverantwoordelijkheid wordt geliberaliseerd.

Ons geld, het geld van burgers en belastingbetalers, rolt naar boven. Bij de haute finance. Zonder toezicht. En buiten ons grondrecht om.

In Duitsland is hierover een politieke crisis uitgebroken. Austerity is daar in de grondwet ingeschreven en de regering heeft coronageld gebruikt voor klimaatsubsidies. Het Duits grondwettelijk hof stelt de regering voor de keuze: austerity of de grondwet veranderen.

De gekozen vertegenwoordigers van het volk, “koningen van het overheidsbudget”, moeten op hun grondrecht staan en de oranje kaart trekken zodat de EU commissie, de Europese Raad en het Europees parlement zijn huiswerk herdoen.

Daar hebben ze 8 weken tijd voor na publicatie van het austerity besluit.

In deze periode kan er een breed maatschappelijk debat op gang komen waarbij de burgers en de burgermaatschappij zelf de grondwettelijke orde kan bepalen vooraleer in te stemmen met een geopolitiek en technocratisch beleid dat zijn faiilet bewezen heeft.

Het is tijd dat verantwoording wordt afgelegd aan het volk en aan de volksvertegenwoordiging en niet aan de geldmachten en de markten.

Bij de opening van de grondrechtenschool op 16 december in Gent wordt een pad afgesproken voor volksopvoeding en burgerinitiatieven bij het gebruik van dit grondrecht in handen van de parlementen in Europa.

16 december om 10u in Gent.

Met Prof. Emmanuelle Bourgeaux

Waar?
Timelab
Kogelstraat 34
9040 Sint-Amandsberg (Gent)

Info:
www.rechtoprecht.eu
www.droitaudroit.eu
Email: info@rechtoprecht.eu
0497 23.07.60