TEGEN DE AFBRAAK VAN HET ZUIDPALEIS: EEN TWEEDE BEROEPSPROCEDURE BIJ HET GRONDWETTELIJK HOF

Op 12 maart werd er een beroep ingediend om de Speciale Ordonnantie die op 29 september door het Brussels Parlement werd gestemd, nietig te verklaren. Dit sluit aan bij het eerste beroep dat op 19 januari door IEB (Inter-Environnement Bruxelles) en ARAU (Atelier de Recherche et d’Action Urbaines) werd ingediend en op 14 februari in het Staatsblad werd gepubliceerd.  Vanaf die datum hadden we tot 14 maart de tijd om verdere stappen te ondernemen, wat de 20 verzoekers gedaan hebben.

Terwijl IEB en ARAU de Ordonnantie aanvallen op basis van hun belang als organisaties die zich bezighouden met erfgoed behoud, baseren de aanvragers van dit verzoekschrift hun actie tegen deze Bijzondere Verordening op hun eigen belang (als benadeelde handelaar, als getroffen eigenaar of bewoner, als persoon verbonden met een sportclub die zal moeten verhuizen, als buurtbewoner, als inwoner van de Brusselse regio die gebruik maakt van het openbaar vervoer, …)  

In zijn advies van augustus 2023 had de Raad van State al scherpe kritiek geuit op het ontwerp van Speciale Ordonnantie.  De Brusselse regering besloot die kritiek te negeren.  

Als verzoekers zijn wij van mening dat deze Ordonnantie niet in overeenstemming is met de Belgische Grondwet. Het is een uitzonderingswet die op maat is gemaakt om de afbraak van het Zuidpaleis mogelijk te maken en te versnellen. Het woord “afbraak”is taboe in de tekst: zedig wordt verwezen naar “de ontmanteling van het interieur van het Paleis”. Wat belangrijk is om te weten, is dat dankzij deze verordening de overheid de procedure voor het verkrijgen van een bouwvergunning en het starten van de afbraakwerkzaamheden inkort. 

20 verzoekers maken deel uit van het beroep: 16 particulieren, 2 bedrijven en 2 vzw’s.  De helft van hen zijn bewoners of handelaars die wonen of werken in of nabij het Zuidpaleis, representatief voor de wijk Stalingradlaan en zijn bewoners.  De anderen maken deel uit van de bredere Franstalige en Nederlandstalige civiele maatschappij in de Brusselse regio.  

Onder de 20: een winkelier die zijn zaak in het Paleis heeft; verschillende andere handelaars uit de buurt; bewoners die eigenaar zijn van hun woning in de Stalingradlaan; bewoners uit de omgeving; mensen die verbonden zijn met sportclubs in het Paleis.  Daarnaast Brusselse burgers die zich verzetten tegen het faraonische project dat de aanleg van metrolijn 3 is geworden en dat de Brusselse gemeentelijke en gewestelijke autoriteiten koste wat het kost willen voortzetten, ongeacht het totale debacle waarin het hele project zich bevindt. 

Bij de verzoekers bevinden zich bekende en gerespecteerde lokale figuren zoals Samira Hammouchi en Alain Blond.  Samira, de dochter van een plaatselijke handelaar, is een hoofdrolspeelster in de film “Stalingrad, met of zonder ons” uit 2021.  Zij is in de hele wijk bekend als verdedigster van het Zuidpaleis en als fervent tegenstander van de gentrificatie van de wijk.

https://cvb.be/fr/films/ateliers-urbains-19-stalingrad-avec-ou-sans-nous

Een andere deelnemer aan het verzoekschrift is Alain Blond, eigenaar en uitbater van een Bed and Breakfast in het gerenommeerde en geklasseerde Maison Jamaer.

https://monument.heritage.brussels/fr/buildings/31702

Bea Suys, een van de initiatiefneemsters van het verzoekschrift, deed op 23 mei 2023 een burgerinterpellatie van het Brussels Parlement over metrolijn 3. Samen met haar groep ‘Red Tram 55’ interpelleerde zij het Parlement.    Op dat moment waren alle politieke partijen in de Commissie Mobiliteit – meerderheid en oppositie samen – er voorstander van om door te gaan met de aanleg van metrolijn 3.  Dit zonder rekening te willen houden met de explosie van de kosten voor de aanleg, noch met een financiering die niet gegarandeerd was, ondanks vertragingen en stopzetting van de werken aan het zuidpaleis en ondanks een groeiende weerstand tegen de aanleg bij de publieke opinie.

In september, op het moment van de stemming, schreef Bea een “Open Brief” aan de leden van het Brussels Parlement waarin ze erop aandrong de Speciale Ordonnantie niet aan te nemen.  In minder dan 24 uur kreeg haar oproep de steun van 130 medeondertekenaars.  Helaas hielden de meerderheid van de parlementsleden hiermee geen rekening en stemden zij voor de ordonnantie.  Daarmee lieten zij de Brusselse regering toe verder de vlucht naar voren te organiseren.

Ondanks de vermoeidheid en de druk die de autoriteiten uitoefenen op de bewoners van de Stalingradwijk, blijven deze zich verzetten tegen de afbraak van het Zuidpaleis en de transformatie van de wijk.  De deelname van een betekenisvol aantal van de wijkbewoners aan het verzoekschrift getuigt van deze geestesgesteldheid.

We ondernemen dus gerechtelijke stappen.  Maar we zullen in deze verkiezingsperiode ook het Brusselse gemeentebestuur, de bestuurders van de Grondregie en vooral de Brusselse gewestregering ter verantwoording roepen.  Gans de politieke klasse, alle partijen vertegenwoordigd in het Brussels Parlement, ook de oppositiepartijen, hebben hun steun gegeven aan het project van metrolijn 3, zonder rekening te willen houden met de mening van de bevolking. En zonder zelfs maar alternatieven voor de aanleg van lijn 3 in overweging te willen nemen, zoals het Avanti-project (ontwikkeling van bovengronds openbaar vervoer).

https://www.ieb.be/La-Plateforme-Avanti-au-Parlement-bruxellois

Meer informatie : medeverzoeker en persverantwoordelijke Theo Mewis  02 539 00 45   0492 49 76 

theomewis@skynet.be

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *