TEGEN DE AFBRAAK VAN HET ZUIDPALEIS: EEN TWEEDE BEROEPSPROCEDURE BIJ HET GRONDWETTELIJK HOF

Op 12 maart werd er een beroep ingediend om de Speciale Ordonnantie die op 29 september door het Brussels Parlement werd gestemd, nietig te verklaren. Dit sluit aan bij het eerste beroep dat op 19 januari door IEB (Inter-Environnement Bruxelles) en ARAU (Atelier de Recherche et d’Action Urbaines) werd ingediend en op 14 februari in…