Grond blijft de grond van de zaak

Over de zaak Huts- een historisch arrest

De ‘zaak Huts’ en de geschiedenis van de Gentse gronden.

Moet stad Gent op zoek naar 17,5 miljoen euro?

Op dinsdag 8 november 2022 sprak het Hof van beroep een eindarrest uit in wat gekend is als de zaak ‘Huts’.

Waar gaat deze zaak over?

In 2016 verkocht de Stad Gent 450ha (72 percelen) landbouwgrond, die al 800 jaar in haar bezit waren. Deze gronden zijn niet gelegen in Gent, maar wel in het Nederlandse Zeeuws-Vlaanderen (Zeeland).

Deze gronden werden in één pakket aangeboden aan de BV Bijloke, een investeringsmaatschappij van havenbaron Fernand Huts, de baas van Katoen Natie.

Fernand Huts betaalde hiervoor 17,5 miljoen Euro aan de Stad Gent en werd hierdoor één van de grootgrondbezitters van Zeeuws-Vlaanderen.

Een Belgisch koppel bio-boeren trok aan de alarmbel. Doordat de Stad Gent de gronden enkel in één pakket had te koop aangeboden, liepen zij als geïnteresseerde kopers een mogelijke aankoop van enkele percelen mis.

De Stad Gent koos ervoor om de percelen immers niet per perceel te koop aan te bieden.Dit was uiteraard een bewuste keuze en strategie.

Er volgde een jarenlange juridisch procedure waarin de bioboeren en de Gentse burgers de verkoop aankaarten.

Nu is er de einduitspraak in deze procedure en besloot het Hof van Beroep te Gent dat de verkoop van de gronden nietig dient te worden verklaard omdat er sprake is van een frauduleuze constructie en er illegale staatssteun werd verleend aan Fernand Huts.

Eerste terug naar de gronden in Zeeuws-Vlaanderen.

De gronden zijn niet zomaar wat percelen landbouwgrond die de Stad toevallig in zijn bezit heeft. Het zijn gronden die reeds 800 jaar in het bezit zijn van de Stad Gent en die eigendom waren van ‘De Bijloke’.

De gronden schetsen ook mee de geschiedenis van ‘De Bijloke’ een stedelijke instelling, die zieken-en armenzorg deed en waarvan de Bijlokesite in Gent het bekendste overblijfsel 

Het was een vroege voorloper van de Gentse Godshuizen, wat daarna de Commissie van Openbare Onderstand (COO) werd en en wat vandaag het OCMW is. Over de waarde van publieke landbouwgronden in de portefeuille van OCMW Gent wordt al decenia lang strijd gevoerd.  In de jaren 60 doken al artikels op in de Nederlandse pers over de intentie van het Gents stadsbestuur om de gronden op Nederlands grondgebied te verkopen.  Pogingen van Rijkswaterstaat,  in de 19de eeuw , om deze gronden te verwerven op grond van pre-revolutionaire (voor de Franse revolutie)  eigendom claims ten koste  van kloosters en kerkfabrieken,  strandden net omdat deze gronden 800 jaar lang het  “Heerlijkste Sieraad” van de progressieve Armenzorg waren waar de Gentenaars fier op waren.

Gent had nog wel meer grond in zijn bezit. Zo kocht de Stad in 1968 van het Grootseminarie van Brugge half Wulpen op. Wulpen is een deelgemeente van Koksijde en ligt dus ook niet in de buurt van Gent.

Zelf toen al bestond onder onze bestuurders het besef dat grondbezit de meest duurzame belegging was voor de financiering van overheidsuitgaven. Een soort appel voor de dorst. Gronden werden gezien als een  tegenwaarde voor schuld en als tegenwaarde voor andere financiële instrumenten om de werking van steden en gemeenten te financieren. Nog niet zo  lang geleden gaven onze steden schatkistcertificaten uit aan de eigen burgers met het stedelijk patrimonium als onderpand.

In 2015 kwamen 170 ha grond gelegen in Wulpen in handen van een West Vlaamse diepvries multinational. Die kwam naar eigen zeggen  van OCMW voorzitter en huidig Schepen van Financiën Rudy Coddens zelf aan de deur van het OCMW aankloppen met de vraag  om de grond te mogen aankopen.  De zaak ‘Huts’ is een gelijkaardige verkoop.

In Wulpen in 2015 was geen burgerinitiatief om aan de alarmbel te trekken zoals  2 jaar later in de zaak Huts. Er was ook geen boerenkoppel die het aandurfde naar de rechtbank te stappen om de verkoop aan te kaarten.

Een arrest in tijden van Europese besparingspolitiek. Zowel de verkoop van gronden in Wulpen als deze in Gent spelen zich af vlak na de financiële crisis en de Eurocrisis.

Een arrest in tijden van Europese besparingspolitiek

Zowel de verkoop van gronden in Wulpen als deze in Gent speelt zich af vlak na de financiële crisis en de Eurocrisis.

Lees de volledige brochure:

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *