COVID-19: wetenschappelijke misvattingen en het protest tegen de maatregelen

Het uitgangspunt van deze analyse is de “4e golf” van de COVID-19 pandemie, en de protesten tegen de maatregelen in België. We gaan verder op de inzichten van de 20 maart verklaring van “Recht op recht” en het vervolg erop. Hierin stelden we:

“Om alles op een rij te zetten: waardoor wordt het draagvlak gecreëerd om de beschermingsmaatregelen versneld af te bouwen?Ten eerste wordt er hard gehamerd op de mentale situatie van de jongeren. Ten tweede krijgt de cultuursector een hefboom in handen om te lobbyen, en om haar maatschappelijk belang groter voor te stellen dan in werkelijkheid het geval is. “Cultuur” wordt hierbij verengd tot het elitaire “naar het theater gaan”. Ten derde worden de complot- en antivaxtheorieën in het milieu van extreemrechts (in Vlaanderen het maandblad van het VB, “Pallieterke”) vermengd met die van “gevestigde” stemmen die de coronamaatregelen en de kost ervan aan de kaak stellen.”

Een half jaar later moeten we constateren dat die drie invloedssferen er inderdaad voor gezorgd hebben dat het draagvlak om de beschermingsmaatregelen af te bouwen niet alleen sterker werd, maar dat dat ook is omgeslagen in actieve ontevredenheid, in protest tégen de maatregelen die nog wel van kracht zijn, en meer specifiek tegen de beslissingen die de Belgische overheid nam tav de vaccinatiecampagne. Op 21 november 2021 betoogden in Brussel volgens de officiële tellingen 35.000 mensen tegen het coronabeleid. Deze betoging kwam er ongeveer een kleine week voor de piek van de vierde golf (naargelang de bron drie of zeven dagen voor het hoogste 7-daags gemiddelde van de besmettingen)…

Download het volledige artikel:

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *