De vrijheid van Roodkapje in het bos

Verplichting om te vaccineren leidt altijd tot een tegenreactie. Die is er nu en kreeg vorm in de manifestatie zondag en meteen de basis voor de nieuwe Partij van Vrijheid en Vooruitgang.

Die verlegt subtiel het debat naar de medische kant van de ‘sfeer van burgeroorlog’ die sinds de financiële crisis over maatschappij en politiek is afgeroepen, waarbij periodiek nieuwe zondebokken op de brandstapel werden gegooid.

Plots werden de Grieken lui omdat het hun schuld was dat de waarde van onze huizen dreigde te zakken als de euro zou vallen – terwijl onze hoogsteigen politici ons geld op de jackpot van de financiële casino hadden gezet.

Plots werden ‘unsere Mädchen’ bedreigd omdat vluchtelingen vrouwen hadden belaagd en kreeg de angst voor de verkrachter een bruin gezicht hoewel de instellingen doof bleven voor de pest van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

De pandemie is de perfecte voortzetting van deze ” Kulturkampf” – naar de strijd van Bismarck tegen de katholieken om de protestantse “Leitkultur” te verdedigen als cement van de nieuwe Duitse staat, met een openlijk anti-semieten en anti-moslim Luther als historische figuur.

Of de Partij voor Vrijheid en Vooruitgang er in zal slagen vanuit de Kulturkampf tegen de ongevaccineerden de politieke verwarring te ontgroeien zal de toekomst uitwijzen.

Het is maar de vraag of de politiek er in slaagt dit virus te bekampen. Daar slaagt tot nader order niemand in. Geen enkele strategie op medisch vlak lukt, behalve de volledig stilleggen van het openbaar leven.

Maar van daaruit surfen op de tremolo dat de politiek gefaald heeft is naïef, want de politiek – ’tis te zeggen ALLE partijen – heeft geruisloos de soevereiniteit van het volk over het geld van het volk afgegeven terwijl iedereen in de lichtbak van de Pandemie zat te kijken.

Deze pandemie wordt net zoals de pest en de heksenverbranding een voorbijgaande noot in de geopolitieke geschiedenis, en de polarisaties die ze voortbrengt voorbijgaande polarisaties… tenzij… er een algemeen belang aan wordt vastgehangen.  En daar faalt én politiek én de Partij van de Vrijheid in wording.

Het is subtiel natuurlijk om u de verbinding tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde boven de polarisatie toe te eigenen op basis van de soevereiniteit over je eigen lichaam maar… die soevereiniteit geen politieke grond te geven buiten de uitzonderingstoestand die over de democratie is afgeroepen.

Deze opiniemaker en elke betoger van zondag zal kleur moeten bekennen en op onze grondrechten moeten gaan staan als de kat op de koord komt: dat de strijd tegen dit virus net zoals de klimaatstrijd niet kan gewonnen worden met de vrijheid van de geldmachten.

Op een bepaald moment zal duidelijk worden dat de enige remedie een veralgemeende lockdown is, waarbij iedereen betaald wordt aan een inkomen genoeg om uit te kosten te komen.

Dat dit mogelijk is bewijst het feit dat de aandeelhouders eerder wel betaald werden met het gratis geld van het volk om er mee te speculeren op onze grond, onze huizen, onze energie, onze voeding,…

Wie deze waarheid niet durft uit te spreken trapt in de val van het spiegelpaleis van de uitzonderingstoestand en vormt geen partij voor het volk.

Grondrechten verdedigen zonder soevereiniteit van het volk is de vrijheid van Roodkapje in het bos verdedigen.

Door Raf Verbeke

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *