Recht op Recht bestaat uit burgers en grondrechtenactivisten die samen een Europa willen opbouwen dat gebaseerd is op grondrechten.

De opofferingen in de oorlog in Oekraïne leggen maar het fundament voor vrede indien dit gebaseerd is op een inter-soeverein Europa der volkeren. Gebaseerd op democratische grondwetgevende vergaderingen.

Recht op Recht werkt op basis van drie principes:

– Ieder spreekt uit eigen naam

– Het enige belang dat ons bindt is het algemeen belang

– Ons enige programma is de grondwet

Onderstaande tekst werd uitgedeeld op de manifestaties naar aanleiding van 1 jaar oorlog in Oekraïne.

Oorlog aan de oorlog! 

Grondrechten eerst!

Burgers van Oekraïne,

U bent welkom hier als oorlogsvluchtelingen.

U hebt het recht zich te verdedigen tegen de onaanvaardbare inval van het Russische leger.

U hebt na de val van de muur in een referendum beslist als zelfstandige staat verder te leven nadat u het Sovjetsysteem niet hebt verdedigd.

Wat er zou gebeurd zou zijn moest u het Sovjetsysteem verdedigd hebben, weet niemand. In ieder geval kan uw keuze van toen nooit een reden zijn om de soevereiniteit van de staat en het volk met de voeten te treden.

U hebt het recht volgens uw grondwet in een referendum de toetreding aan te vragen bij de Europese Unie.

Maar wij grondrechtenactivisten, werkzaam in België als Europese grondwetgevende volksbeweging pleiten tegen deze toetreding.

Wij wensen dat de Belgische regering zijn veto gebruikt in de Europese Raad tegen de toetreding van Oekraïne.

Want Uw plaats is bij ons, in een Europa der volkeren. Niet in de democratie-vrije zones van financiële markten waar ondanks sancties, Russische, Oekraïense, Chinese oligarchen actief zijn naast Duitse, Franse, Amerikaanse, Engelse en Belgische geldmachten. Waar Big Money voorrang heeft op het algemeen belang en de soevereiniteit van het volk.

Het EU-Oekraïne vrijhandelsverdrag van 2014 was een valstrik.

Belgische boeren werden er opgezet tegen Oekraïense boeren die producten in Europa exporteerden tegen de EU-normen in.

Werkers in Oekraïne werden verplicht te werken voor multinationale bedrijven beneden de sociale normen waarvoor uw voorouders hebben gevochten.

Wij bevochten met succes dergelijke vrijhandelsverdragen met Canada en Brazilië waarbij normen en regels onttrokken worden aan democratische controle en de soevereiniteit van het volk.

Lidmaatschap van de EU betekent dat u net als ons zult gechanteerd worden met illegitieme schulden van de staat. Dit met het doel dat u de controle op het geld van het volk en van de overheid uit handen zou geven en “hervormingen” zou aanvaarden buiten en bovenop de democratie, eens de toetreding bij unanimiteit door alle lidstaten is goedgekeurd.

Het volk van Oekraïne betaalt een enorme prijs voor deze oorlog die uiteindelijk de echte val van de muur aan het worden is.

De opofferingen in deze oorlog tegen het Russische leger leggen maar het fundament voor vrede op basis van een inter-soeverein Europa der volkeren. Gebaseerd op democratische grondwetgevende vergaderingen. Zo’n Europa gebaseerd op grondrechten willen wij samen opbouwen.

Grondrechtenactivisten in België legden daarvoor al de eerste bouwstenen door succesvolle juridische acties die de Belgische staat verplicht grondrechten te respecteren.

Onder het waakzame oog van Vrouwe Justitia roepen wij ook u op aanwezig te zijn op de Europese top van 23 maart waar wellicht de nieuwe financiële regels worden uitgetekend. Om er ook de oorlog aan de oorlog te verklaren. Grondrechten eerst!

Welkom op 23 maart 2023 om 16u Schumanplein in Brussel, kant Jubelpark. Zie het evenement op facebook.